Lexpera Blog

Tag: Kooperatifler Kanunu

Toplam 2 Gönderi

Kooperatifler Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler

Giriş

Kooperatifler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde ticaret şirketleri arasında sayılmakla birlikte, kooperatifler ile ilgili hükümler müstakil olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kooperatifler Kanunu’nda 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7339 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliğin genel

Devamı

7339 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler Kapsamında Kooperatiflerin Denetimi Sistemi

I- Giriş

26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun denetime ilişkin hükümlerinde getirilen değişikliklerle kooperatiflerin denetimi sistemi yeniden şekillendirilmiştir[1]. Kooperatif bünyesindeki denetime ilişkin hükmün detaylandırılması, yine ayrıntıları Ticaret

Devamı