Lexpera Blog

Tag: özel usulsüzlük cezası

Toplam 1 Gönderi

Yargıda Bir Çıkmaz: Özel Usulsüzlük Cezaları

Özet

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun[1] 353/1 maddesine istinaden kesilen özel usulsüzlük cezaları uzun zamandır vergi yargısını meşgul etmekte olup davalar genelde idare aleyhine sonuçlanmaktaydı. Ancak idare için, verilen kararların üst yargıda bozulması ile kesilen cezaların yargıda çözülmesi (farklı mahkeme kararları ile) tam bir

Devamı