Lexpera Blog

Tag: Vergi Usül Kanunu

Toplam 3 Gönderi

Yargıda Bir Çıkmaz: Özel Usulsüzlük Cezaları

Özet

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun[1] 353/1 maddesine istinaden kesilen özel usulsüzlük cezaları uzun zamandır vergi yargısını meşgul etmekte olup davalar genelde idare aleyhine sonuçlanmaktaydı. Ancak idare için, verilen kararların üst yargıda bozulması ile kesilen cezaların yargıda çözülmesi (farklı mahkeme kararları ile) tam bir

Devamı

E- Belge Uygulamalarında Yeni Dönem

I. Giriş

Ticaret hayatında kullanılan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yaygınlaşmıştır. Belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve gönderilmesi, düzenleyen bakımından düzenleme ve saklama aşamalarında kolaylık sağladığı gibi belgelerin muhataba ulaşmasını ve idari otoritelerin belgelerin uygunluğunu denetlemesini de kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla e- belge düzenlenmesi, belgenin düzenlenmesine kaynaklık eden

Devamı

Stoklarda “Zayi Olma” Kavramının Türk Vergi Sistemi Karşısında Durumu

Stoklarda “Zayi Olma” Kavramının Türk Vergi Sistemi Karşısında DurumuTemelde “Zayi olma” terimi yitik, kaybolan, telef olan, işe yaramaz hale gelen anlamlarını taşımaktadır. Türk vergi kanunlarında doğrudan bir tanım yapılmamış olan “zayi olan stok/mal” kavramını; işletmenin varlıklarında bulunan, ancak; doğal afetler, yangın, kaza gibi olağanüstü durumlar sonucu veya paslanma, çürüme

Devamı