Lexpera Blog

Tag: sigorta hukuku

Toplam 3 Gönderi

Sigorta Şirketlerinin Geçici İş Göremezlik Tazminatı Yönünden Sorumluluğunun Kapsamı

Özet:

Geçici iş göremezlik zararı, zarar türleri içerisinde bedensel zararlar arasındadır. Kanun sistematiği bakımından geçici iş göremezlik zararı esasen, Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesinde bedensel zararlar alt başlığında “kazanç kaybı” zararı olarak yer almaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 98.maddesinde “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve

Devamı

Karar İncelemesi – Sigorta Tazminat Hesaplaması – TRH Hesap Tablosu Kullanılması – Teknik Faiz İşletilmesi Hususu

A. İnceleme Konusu Karar

Yargıtay: 17. Hukuk Dairesi 22/12/2020 E. 2019/5206, K. 2020/8874; Mahkemesi: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, 13/06/2019, 2019/1718-2019/1212 sayılı kararı; İlk Derece Mahkemesi: İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/2618.

Karar Metni:Davacılar vekili, davalının trafik

Devamı

Tekafül ve Katılım Sigortacılığına Genel Bir Bakış: İslami Sigortacılık Mümkün mü?

Giriş

Sigorta müessesesi, esas itibariyle karşılıklı dayanışma fikrine dayanan iktisadi ve hukuki bir olgudur[1]. Kişinin karşına sürekli riskler çıkar. Bu riskleri, kişinin tek başına karşılayamaması sigorta kurumunu ortaya çıkarmıştır[2]. Sigorta sayesinde, kişilerin tek başına karşılayamayacakları zararlar, karşılıklı yardımlaşma suretiyle giderilebilme imkanına kavuşur. Bir bakımdan sigorta, ekonomik sonuçlar doğuran

Devamı