Lexpera Blog
Author image

Dr. Abdüssamet Yılmaz

3 Gönderi

Korona Virüs (COVİD 19) Salgınının Tasdik Edilmiş Konkordato Projelerine Etkisi

COVID-19 salgınının nedeniyle birçok işyerinin kapalı olması ekonomik anlamda sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden olmaktadır. İşletmeler bu süreçte nakit akışı sağlamada zorlandıkları için ödemelerde gecikmeye düşmektedirler. İşletmelerin nakit ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonominin içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin atlatılabilmesi için bir dizi önlemler alınmaktadır. Bankalar tarafından da avantajlı kredilerin işletmelere sağlandığı görülmektedir.

Salgının

Devamı

Anonim Ortaklıkların 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Dağıtabilecekleri Kar Payı Oranına İlişkin Ticaret Bakanlığı Duyurusunun Değerlendirilmesi

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ekonomik yapı üzerindeki etkilerinin de yıkıcı olması beklenmektedir. Ülkeler salgının olası sonuçlarını engellemek/hafifletmek amacıyla bir dizi tedbirler almakta, bu kapsamda piyasa katılımcılarına destekler sunmakta ve katılımcıların bu süreci daha az kayıpla atlatması için yol göstermeye çalışmaktadırlar. Söz konusu tedbirler kapsamında Ticaret Bakanlığı

Devamı

7226 Sayılı Kanun Geçici 1. Maddesinin Çek Uygulamasına Etkisi Üzerine Bir İnceleme

7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi ile, “Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın

Devamı