Lexpera Blog
Author image

Av. Dr. R. Tamer Pekdinçer

8 Gönderi
Pekdinçer & Partners

İş Sözleşmesini Sona Erdiren İkale Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Hükmüne Yer Verilmemesi “Vazgeçme” İradesi Olarak Yorumlanabilir Mi?

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nin, E. 2019/197, K. 2021/1561, 17.12.2021 tarihli kararı uyarınca, taraflar arasındaki iş sözleşmesini sona erdiren ikale anlaşmasına, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağına ilişkin iradelerinin devam ettiğine dair bir hüküm koyulmaması nedeniyle, rekabet yasağına aykırı davranışa bağlı cezai şart talebinin

Devamı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararını Verdi: Rekabet Yasağından Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir

İşçinin hizmet akdi sona erdikten sonra, Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) m. 444 vd. düzenlenen rekabet yasağının ihlalinden doğan davalarda görevli mahkemenin hangi mahkeme olduğu hususunda geçtiğimiz günlerde Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi görüşünü açıkladı. Bu yazımızda, özellikle 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun (“İMK”) 25.10.2017 itibariyle yürürlüğe girmesinden

Devamı

7253 Sayılı Kanun Ek 4. Madde ile Getirilen Reklam Yasağının Sınırlarının Belirlenmesi ve Bu Yasağın Haksız Rekabet Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

Bilindiği üzere 7253 sayılıİnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5651 sayılı Kanun değiştirilmiş ve bu bağlamda Ek 4. Madde yürürlüğe girmiştir. Hükümde, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ

Devamı

Korona Virüs (COVİD 19) Salgınının Tasdik Edilmiş Konkordato Projelerine Etkisi

COVID-19 salgınının nedeniyle birçok işyerinin kapalı olması ekonomik anlamda sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden olmaktadır. İşletmeler bu süreçte nakit akışı sağlamada zorlandıkları için ödemelerde gecikmeye düşmektedirler. İşletmelerin nakit ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonominin içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin atlatılabilmesi için bir dizi önlemler alınmaktadır. Bankalar tarafından da avantajlı kredilerin işletmelere sağlandığı görülmektedir.

Salgının

Devamı

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Getirdiği Yenilikler

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan kanun hükümleri ile korona virüs salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla çeşitli tedbirler öngörülmektedir.

Kanun, 17.04.

Devamı