Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Buğra Kaan Çakıroğlu

1 Gönderi
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

İleride Doğacak Alacak Haklarının Devredilmesinden Sonra Söz Konusu Alacağın Doğduğu Sözleşmenin Devredilmesinin Alacak Hakkı Üzerindeki Etkisi

Giriş

Bilindiği üzere sözleşmenin devrinin sonuçlarından biri de, devre konu sözleşmeden doğan hakların ve borçların devralana geçmesidir. Nitekim devirle beraber devralana geçen haklardan ilk akla geleni alacak hakkıdır. Gerçekten de sözleşmenin devri alacağın devrinde olduğu gibi ve daha kapsamlı bir şekilde alacağın devralana geçmesini sağlar.

Biz de bu yazımızda henüz

Devamı