Lexpera Blog

Tag: Borçlar Hukuku

Toplam 3 Gönderi

İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Bir Dönem: 1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Giren Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

I. Genel Olarak

22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nu yürürlükten kaldıran ve devrim niteliğinde değişiklikler öngören 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun genel olarak yürürlük tarihi, 01.07.2011’dir. Ancak TBK’nın bütün hükümleri aynı tarihte yürürlüğe girememiştir. Nitekim Kanun TBMM tarafından kabul edilip

Devamı

İleride Doğacak Alacak Haklarının Devredilmesinden Sonra Söz Konusu Alacağın Doğduğu Sözleşmenin Devredilmesinin Alacak Hakkı Üzerindeki Etkisi

Giriş

Bilindiği üzere sözleşmenin devrinin sonuçlarından biri de, devre konu sözleşmeden doğan hakların ve borçların devralana geçmesidir. Nitekim devirle beraber devralana geçen haklardan ilk akla geleni alacak hakkıdır. Gerçekten de sözleşmenin devri alacağın devrinde olduğu gibi ve daha kapsamlı bir şekilde alacağın devralana geçmesini sağlar.

Biz de bu yazımızda henüz

Devamı

Acil Çıkış Yolcusunun Hukuki Sorumluluğu

ACİL ÇIKIŞ KOLTUĞUNDA OTURAN YOLCUNUN HUKUKİ SORUMLULUĞU

I. GENEL OLARAK

1. Acil Çıkış Koltukları ve Bunların Yolcular Tarafından Tercih Edilme Sebepleri

Günümüzde ulaşım sektörü ve teknolojinin gösterdiği gelişmeyle birlikte, ticari uçaklarda konfor artmış, ilk örnekleri hasırdan olan uçak koltukları oldukça gelişmiştir. Bazı kimseler ise gelişen olanaklara rağmen, daha geniş diz

Devamı