Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Nida Erdem

2 Gönderi
Türk-Alman Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

İdare Hukuku Bağlamında UKOME Tartışmaları: Yapısı ve Kararlarının Yargısal Denetimi

İstanbul’da yaşanan ulaşım sorunu[1], Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni (UKOME) tartışmaların odağına yerleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mevcut olan 17.395 taksi plakasına, mülkiyeti İBB’ye ait olacak şekilde ve ilk etapta 1.000 yeni taksi plakası eklenmesine ilişkin teklifin son olarak 28.

Devamı

Covid-19 Nedeniyle Perakende (Zinciri) İşletmeler ve Büyük Mağazaların Kapalı Olmasına İlişkin Hükümleri “Eşitlik İlkesine” Aykırı Bulan Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi Kararı

I. Olay

Bavyera Eyaletine karşı, 2. Bavyera Enfeksiyonlara Karşı Korunma Önlemleri Yönetmeliği’nin (2. BayIfSMV)[1] 2. paragrafının 4. ve 5. fıkralarının yürütmesinin askıya alınması/durdurulması[2] amacıyla geçici tedbir talepli[3] açılan davada, Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi tarafından, bahse konu hükümlerin, Anayasa’nın 3. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen “yasa

Devamı