Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Kasım Ocak

3 Gönderi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

KVKK Denetimi 2.0: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisi Var Mı?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) zaman zaman ihlal iddialarını incelerken yerinde inceleme de yapmaktadır.[1] Kurul bugüne dek genel olarak şikayet üzerine ya da resen başlattığı inceleme süreçlerinde veri sorumlularından yazılı olarak bilgi talep ediyor ve inceleme sürecini yazılı olarak elde ettiği bilgi ve savunmalara göre tamamlıyordu. Şimdiye dek az

Devamı

Rekabet Kurulu Tarafından Uzlaşma Sonucu Verilen İdari Para Cezalarının 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7440 sayılı Kanun”) ile kişilerin kamuya ait bazı yükümlülükleri azaltılmış ve bazı kamu alacaklarının yapılandırılarak azaltılması öngörülmüştür.

Türkiye’de kamu alacaklarının yapılandırılması için çıkarılan[1] bu gibi

Devamı

İdare Hukuku Bağlamında UKOME Tartışmaları: Yapısı ve Kararlarının Yargısal Denetimi

İstanbul’da yaşanan ulaşım sorunu[1], Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni (UKOME) tartışmaların odağına yerleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mevcut olan 17.395 taksi plakasına, mülkiyeti İBB’ye ait olacak şekilde ve ilk etapta 1.000 yeni taksi plakası eklenmesine ilişkin teklifin son olarak 28.

Devamı