Lexpera Blog

Tag: Enerji

Toplam 2 Gönderi

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Uluslararası Yatırım Hukukuna Etkisi: Enerji Şartı Antlaşması ve Avrupa Birliği-Kanada Kapsamlı Ekonomik Ticaret Antlaşması Örnekleri

Avrupa Birliği’nin (AB) hukuk alanında gerçekleştirdiği birçok değişiklik uluslararası gelişmelere zemin hazırladığı gibi uluslararası yatırım alanındaki gelişmelere de yön vermektedir. Örneğin uluslararası yatırım hukukunda uyuşmazlık çözümünde yıllarca kullanılan “yatırımcı-devlet” uyuşmazlık çözümü sistemi yerine (“investor-state” dispute settlement –ISDS) “Yatırım Mahkemesi Sistemi”’ oluşturma (Investment Court System- ICS) tartışmalarının başlamasında AB içindeki

Devamı

Jeotermal Kaynak Sularından Enerji Üretim Amaçlı Yararlanma

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su kaynaklarından özel hukuk kişilerinin yararlanması, Anayasanın 168. maddesi gereği, kanunun açık iznine bağlıdır. Ülkemizde su kaynaklarından yararlanmaya ilişkin genel bir kanun olmadığı için kriter sayılabilecek veya kriterlerin tespitinde yardımcı olabilecek kanun kaynaklı genel bir yararlanma usulünün olduğundan bahsedilemez. Su kaynaklarından yararlanma usulleri, kullanılan

Devamı