Lexpera Blog

Tag: inançlı işlemler

Toplam 2 Gönderi

“İnançlı Mülkiyet” Üzerine Bir Değerlendirme

1. ‘İnançlı İşlem’

1.1. Kavram Olarak

‘İnançlı işlemler’ inananın inanılana güvenerek bir malını devrettiği ve ardından inançlı işlemin süresi sona erdiğinde veya amacın gerçekleşmesi ile malın ilk sahibine döndüğü işlemlerdir.

Türk hukukunda ‘inançlı işlemler’ doğrudan düzenlenmemiştir. İnançlı işlemler, öğreti ve yargı kararları ışığında Türk hukukunda yerini almıştır.

‘İnançlı işlem’

Devamı

İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği İnançlı İşlemler

İrade özerkliği ilkesi, Türk borçlar hukukunun temel ilkelerindendir. İrade özerkliği ilkesinin bir yansıması olarak kabul edilen sözleşme özgürlüğü prensibi, hukuk düzeninin sınırları içerisinde kişilere istenilen tip ve içerikte sözleşme yapma imkânı sunmaktadır. Güncel gelişmelerin dinamikliği karşısında hukuk düzeninin kendilerine sunduğu sözleşme tiplerini yetersiz bulan kişiler, kanunda düzenlenmeyen tip ve içerikte

Devamı