Lexpera Blog

Tag: rekabet hukuku

Toplam 9 Gönderi

COVID-19 Salgını Döneminde Gerçekleşen Fiyat Artışlarına Rekabet ve Haksız Rekabet Hukuku Enstrümanları ile Ne Şekilde Müdahale Edilebilir?

I. İnceleme Konusu Davranışa İlişkin Genel Bakış

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilân edilen COVID-19 salgını, muhtelif alanlarda pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirmiştir. Bu etkinin dinamik olarak gözlemlendiği en temel alan, belirli ürün ve coğrafi pazarlarda üretimden dağıtıma gerçekleştirilen faaliyetin (=ticaretin) bizatihi kendisidir. Bunun temelinde birçok gerekçe mevcut

Devamı

COVID-19 Salgını Döneminde Rekabet Hukuku Uygulamaları

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını kolonya, dezenfektan, maske gibi doğrudan virüsten korunmaya yönelik ürünler ile birçok temel tüketim maddesine yönelik talebi olağanüstü bir şekilde artırmıştır. Bazı sağlayıcıların bu durumu kârlılıklarını artırmak için bir fırsata çevirmesi ve/veya üretim ve dağıtım zincirindeki sıkıntılar nedeniyle talebi karşılayacak

Devamı

Amerika Birleşik Devletleri Rekabet Hukukunda Teori Ve Uygulama Bakımından Dışlayıcı Davranış

Yüksek Mahkemenin United States v. Grinnell Corp kararı ile tekelleşme suçunun gerçekleştiğinin kabulü için getirdiği iki şarttan, davalının tekel gücüne sahip olması dışında kalan ikinci şart davalının sahip olduğu tekel gücünü tarihsel olay, iş aklı ve üstün bir ürün sonucu olarak ortaya çıkan bir büyüme ve gelişmeden ayrı olarak kasten

Devamı

Rekabet Hukuku Usul Kurallarında Uluslararası Düzenlemeler: ICN Prosedürel Adaleti Sağlamak İçin Dünya Rekabet Otoritelerini Bir Araya Getirdi

Daha önce pek çok mecrada dile getirdiğimiz üzere, usul hukuku kuralları ve bu kuralların tam adalet içerisinde uygulanması, hukuki süreçlerin etkinliği ile normatif hukuk düzeninden beklenen öngörülebilirliğin sağlanabilmesi için olmazsa olmaz nitelik taşıyor. Yasama siyasetinin, mukayeseli hukukun uluslararası kaynaklarını takip (ve zaman zaman iktibas) etmek suretiyle koruma altına aldığı yasal

Devamı