Lexpera Blog

Tag: idari para cezası

Toplam 5 Gönderi

Rekabet Kurulu Tarafından Uzlaşma Sonucu Verilen İdari Para Cezalarının 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7440 sayılı Kanun”) ile kişilerin kamuya ait bazı yükümlülükleri azaltılmış ve bazı kamu alacaklarının yapılandırılarak azaltılması öngörülmüştür.

Türkiye’de kamu alacaklarının yapılandırılması için çıkarılan[1] bu gibi

Devamı

Rekabet Hukukunda da Temel Haklar Meridir: İdari Para Cezası Bakımından Lehe Kanunun Dikkate Alınmaması Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesini İhlal Eder

Prof. Dr. H. Burak GEMALMAZ[1]

Temel haklarla bir şekilde ilgili olmayan veya temel hakları alakadar etmeyen bir hukuk alanı bulmak neredeyse imkansız. Rekabet hukuku da bu alanlardan birisi. İlk bakışta birbiriyle alakasız gibi görünen rekabet hukuku ile insan hakları hukuku, bireysel başvuru yolu düzleminde birbiriyle kesişebiliyor.

Bu kesişmenin en

Devamı

İş Kazasını Bildirmeme Kabahati ve Güncel Bölge İdare Mahkemesi Kararları Işığında Uygulanan İdari Para Cezalarının İptaline İlişkin Somut Örnekler

1. Genel Olarak

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 1'inci maddesi hükmü uyarınca, işbu kanunun amacı "işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir."[1]

Yukarıda aktarılan amaç maddesi ve bu

Devamı

Gümrük Kanunu’na Dayanılarak Uygulanan İdari Yaptırımlarda, Dava Yolunun Kapanmaması Açısından, Uzlaşma Başvurusu ve İtiraz Yoluna İlişkin İdari Usul

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda (Kanun), işbu Kanun’da düzenlenen yükümlülüklere aykırılık durumda uygulanması öngörülen birçok idari yaptırım bulunmaktadır.

Söz konusu yaptırımlar çoğu zaman idari para cezası iken, aykırılığın ağırlığına göre başka yaptırımlar da öngörülmekte ve bu kapsamda mülkiyetin kamu eline geçirilmesi yaptırımı da uygulanabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse,

Devamı

Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Durdurulan Sürelerin İdari Para Cezalarına İlişkin Sürelere Etkisi


01.05.2020 tarihi itibariyle yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde kaleme alınmıştır.


25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan aşağıdaki düzenleme ile yargının işleyişine ilişkin bazı sürelerin durdurulması sağlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1
(1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki

Devamı