Lexpera Blog

Tag: Ticaret hukuku

Toplam 8 Gönderi

Taşıma İşleri Komisyoncusu Olarak Forwarder’ın İradi Teslim Engeli Halinde Demuraj Bedelinden Sorumluluğu

A. Giriş

İhracatın, önemini her geçen gün daha fazla hissettirdiği bir zamanda yaşıyoruz. Ülkemizin kalkınma ve büyüme hızının ihracat rakamlarına göbekten bağlı olduğunu, artık hepimiz ezbere biliyoruz. İhracatımızı artırmak amacıyla Devlet tarafından birçok alanda teşvik imkanları sağladığını görüyoruz. İhracatı artırmaya yönelik yoğun çabaların istediğimiz sonuçları verebilmesi, büyük ölçüde iyi bir

Devamı

İstanbul 35. Commercial Court

“Seni mahkemelerde süründürürüm” sözü günümüz öngörülerek de söylenmiş olabilir. Evet, yeni adli yıl itibariyle Ulusal Yargı Ağı Projesi, namı değer UYAP sisteminde bir ticari dava için ortalama 700 günü aşan tahmini tamamlanma süresi verilmekte. Elbette bu sürenin pek bir önemi yok. Davanız daha kısa sürede de tamamlanabilir yıllar da sürebilir.

Devamı

Hukuk Atölyesi'nin 20. Bölüm Konuğu: Prof. Dr. Özlem Gürses

Kalmaktan korkarken, alınabilecek en iyi dereceyle mezun oldum

Özlem Gürses, King's College'da ticaret hukuku öğretim üyesi olarak çalışıyor. 2001 yılında İstanbul Hukuk'tan mezun olan Özlem Hoca'yla İngiltere'deki kariyerini, lisansüstü tezlere ilişkin yöntemleri ve tezlerin uzunluklarını konuştuk.


— 2023 yılının ilk bölümünde konuğum King’s College öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Özlem

Devamı

Türk Hukukunda Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Ceo vb. Kavramlar Üzerine Bir Değerlendirme

1. Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) Düzenlenen Ticaret Şirketi Türleri

TTK’nın 124’üncü maddesine göre, ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibaret olup; kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise sermaye şirketi sayılır.

  • Kollektif şirketler bakımından ortaklardan her biri,

Devamı

Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar

Genel Kurulun Yetkilerinin Anonim Şirketin Temsiline Etkileri

Anonim şirketi yönetime ve temsile yetkili organ kural olarak yönetim kuruludur (TTK m. 365)[1]. «Yönetim» kavramı, yönetim kurulunun hem iç hem de dış ilişkide yürüttüğü tüm iş ve işlemlerini kapsar. Temsil işlemleri ise, yönetim işlemlerinin aynı zamanda dışa yansıyan kısmına tekabül eder.

Devamı