Lexpera Blog

Tag: Borsa İstanbul

Toplam 2 Gönderi

Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemleri

Ulusal hukuk kültürü, Avrupa Birliği mevzuatı çeşitliliğinde uyumlu ve kullanılabilir bir sistem inşa etme sürecinde büyük bir rol oynar. Hukuk kültürü, sıklıkla tüketici uyuşmazlıklarının çözümü üzerine kurulduğu ve geliştirildiği bir yasal sistemin eşsiz karakteristiğinin bir temeli olarak görülür. Ulusal perspektiften bakılması uyuşmazlık çözümünde, ADR (Alternative Dispute Resolution) veya CDR (Consumer

Devamı

Borsa İstanbul Özel Pazarı

Özel pazar şirketler ile nitelikli yatırımcılar ve melek yatırımcılar arasında halka açılmaksızın pay alım satımının bir web platformu (www.bistozelpazar.com) üzerinden yapılmasını sağlayan bir pazardır. Özel Pazarın en önemli hedeflerinden biri girişimcilik ekosistemini ve yatırım ortamının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Pazar’da gerçekleştirilen işlemlere Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret

Devamı