Lexpera Blog

Tag: sermaye piyasası

Toplam 4 Gönderi

7256 Sayılı Kanunla Yapılan Son Düzenlemeler Sermaye Piyasamızın Teşviki Bakımından Neleri İçeriyor?

Türkiye Cumhuriyetinin 97’nci Kuruluş Yıldönümü anısına…

1. Giriş

239 sıra sayılı ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi[1] (2/3147) [“Teklif”], 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuş, ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda (PBK) görüşülerek onaylanmış[2]

Devamı

Önemli Nitelikteki İşlem Uygulamasına İlişkin Yeni Kurallar

30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilk kez kanun düzeyinde düzenlenen önemli nitelikteki işlem kavramının uygulamasına ilişkin detaylar, 27 Haziran 2020 tarih ve 31168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (Yeni

Devamı

Bir Hayalin Sonu: Borsada İşlem Görmenin ve Halka Açık Ortaklık Statüsünün Sona Ermesi

Halka açılma ve payların menkul kıymetler borsasında işlem görmesi, anonim ortaklıklar için bir yandan oldukça etkili bir finansman elde etme ve rasyonel bir itibar sağlama yöntemidir. Keza ortaklığın daha kurumsal hâle gelmesi, pay sahiplerinin kredi kurumları nezdinde kredi elde etme gücünün artması, genel anlamda sermayenin tabana yayılması ve bunlara bağlanan

Devamı

Borsa İstanbul Özel Pazarı

Özel pazar şirketler ile nitelikli yatırımcılar ve melek yatırımcılar arasında halka açılmaksızın pay alım satımının bir web platformu (www.bistozelpazar.com) üzerinden yapılmasını sağlayan bir pazardır. Özel Pazarın en önemli hedeflerinden biri girişimcilik ekosistemini ve yatırım ortamının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Pazar’da gerçekleştirilen işlemlere Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret

Devamı