Lexpera Blog

Tag: deprem

Toplam 4 Gönderi

Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında DASK’a Açılacak Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Dava Şartının Değerlendirilmesi

Malum olduğu üzere 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve çok büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi’nden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla alınan birçoktedbir arasında “Zorunlu Deprem Sigortası”nın hayata geçirilmesi ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) kurulması yer almaktadır.

Doğal

Devamı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun Hukuki Durumu ve Sözleşme Sonrası Bilgilendirme Yükümlülüğü

Aktif bir deprem kuşağında bulunan ülkemiz deprem riskiyle karşı karşıyadır ve meydana gelen depremler büyük hasarlara sebep olmaktadır. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi söz konusu riskler “katastrofik” niteliktedir. Başka bir deyişle gerçekleşmesi halinde yıkıcı etkileri söz konusu olmaktadır. Riskin, sunulan teminatın, ve bu

Devamı

Seçimlerin Ertelenmesi ve Deprem Bölgelerindeki Seçimlerin Yürütülmesi

I. Giriş

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve birçok ilimizi etkisi altına alan iki büyük depremde binlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Depremin hemen ardından yıkılan binaların müteahhitleri ve binaların denetiminden sorumlu olan yapı denetim kuruluşlarının hukuki ve cezai sorumlulukları ile idarenin sorumluluğu[1] konuşulur olmuştur.

Bununla birlikte kamuoyunda

Devamı

Depremle İlgili Hukuk Davalarında Temel Usûl Sorunlarına İlişkin Tespit ve Öneriler

Giriş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem, maalesef büyük bir yıkım ve can kaybına yol açmıştır. Bu felâket karşısında tüm Ülke ve hatta Dünya teyakkuza geçerek bu felâketin etkilerini mümkün olduğunca ortadan kaldırma çabasına girmiştir. Bu tür felâketlerin insanî, sosyal ve diğer yönleri yanında önemli ölçüde hukukî yönü

Devamı