Lexpera Blog

Tag: e-belge

Toplam 2 Gönderi

E- Belge Uygulamalarında Yeni Dönem

I. Giriş

Ticaret hayatında kullanılan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yaygınlaşmıştır. Belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve gönderilmesi, düzenleyen bakımından düzenleme ve saklama aşamalarında kolaylık sağladığı gibi belgelerin muhataba ulaşmasını ve idari otoritelerin belgelerin uygunluğunu denetlemesini de kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla e- belge düzenlenmesi, belgenin düzenlenmesine kaynaklık eden

Devamı

Dış Ticarette Elektronikleşme: E-Belge ve E-İmza

Elektronik belge; bilgisayar ortamında oluşturulmuş, bilgisayar ortamında güvenlik altına alınmış, oluşturulduğu tarihte, belgeyi oluşturan kişi tarafından elektronik bir araç ile imza edilmiş ve yine elektronik ortam aracılığıyla alıcısına ulaştırılmış olan belgelerdir[1].

“Elektronik Belge” Nedir? Nasıl tanımlanmaktadır? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

“Elektronik belgeden, elektronik ortamda sayısal olarak kodlanmış şekilde bulunan

Devamı